Per qu no cremar als profes de filosofia i llat

sergi | ensenyament, forum | diumenge, febrer 25th, 2007

Aquesta provocadora pregunta enceta oficialment el frum del collectiu Blogito ergo sum.

No dubtes en participar-hi.