El perfecte idiota valenci (PIV)

sergi | poltica, xorradetes | dimarts, novembre 18th, 2008

Annim ciberntic:

Una de les caracterstiques ms excellents del perfecte idiota valenci
s la seua impermeabilitat intellectual a tota evidncia. Tericament el
PIV s un demcrata per ni s’indigna amb el que la premsa anomena
caritativament ‘el cas Fabra’ ni protesta perqu milers de nens es vegen
obligats a estudiar en barracots, per posar dos exemples infamants amb els
quals convivim diriament. El PIV ha interioritzat el meninfotisme no com
un dret o una desequilibrada manera d’sser sin com una envejable virtut
individualista. Cndid, egoista i acomplexadament provinci, el PIV es
commou amb la visita d’un Papa a Valncia sobre la qual no demana comptes
als seus governants per, al mateix temps, ni se li passa pel cap
manifestar-se en el carrer per a exigir l’esclariment d’un dels accidents
de Metro ms luctuosos de la histria, que es va cobrar la vida de 43
ssers humans. El PIV mai demana responsabilitats.

El PIV no participa en organitzacions venals. El seu activisme ciutad es
concentra en el seguiment de l’evoluci del Valncia CF, en les falles i
altres saraus populars. Si el PIV ja embogia amb les paelles gegants,
muntatges com ara la Copa de l’Amrica o la construcci d’un circuit urb
de F1 li satisfan d’un legtim orgull que vagament identifica amb ‘el
progrs’ de la retrica governativa autonmica i local. El PIV mai no xafa
un museu, no llegeix llibres, ni perd un segon a comparar les promeses
electorals amb els fets objectius. Al PIV no li preocupa el funcionament
de les institucions, ni la seua escassa transparncia, ni l’autoritarisme
i la xerrameca dels seus governants, ni la doble moral d’aquests encara
que, a causa del seu virginal complex provinci, el PIV estiga disposat a
creure en consignes irracionals com que ‘el govern central odia els
valencians’. Al PIV tampoc no li interessa l’estat actual de la sanitat,
ni el de les Universitats, ni si funcionen o no les poltiques de
protecci social. El PIV s un element extremadament malleable. Si li
humilien polticament, s obseqent; si li utilitzen, conseqent, encara
que ignore ambdues coses. Conscients del transcendental valor del seu vot,
cada dos i cada quatre anys els nostres actuals governants solen
referir-se al PIV en plural com ‘el poble valenci’ o ‘els nostres
ciutadans’, encara que segons veiem, excepcionalment i amb el propsit
d’obtenir el major rendiment d’una nauseabunda campanya d’agitaci, ara
tutegen el perfecte idiota valenci.

On les venen?

sergi | xorradetes | divendres, novembre 14th, 2008

Acudit lingstic

sergi | llengua, xorradetes | dissabte, novembre 8th, 2008